Uitspraak Thomas Jefferson

Waar mensen bang zijn voor de overheid, daar heerst tirannie.
Waar de overheid bang is voor de burgers, daar heerst vrijheid.

Corona heeft

Je mond gesnoerd
Je handen ingepakt
Je voeten stilgezet
Je oren laten flapperen
van alle leugens
die je ogen
op het scherm
hebben gezien.

Jael