Inhoudsopgaaf

Uitspraak Thomas Jefferson

Waar mensen bang zijn voor de overheid, daar heerst tirannie.
Waar de overheid bang is voor de burgers, daar heerst vrijheid.

Corona heeft

Je mond gesnoerd
Je handen ingepakt
Je voeten stilgezet
Je oren laten flapperen
van alle leugens
die je ogen
op het scherm
hebben gezien.

Jael

"O God, geef ons wat goed is, of we er nu voor bidden of niet,
maar houd het kwaad van ons weg, ook al bidden we ervoor.”

Plato

Je wordt nooit armer wanneer je geld geeft aan nooddruftigen.
Wanneer u daaraan mee wilt doen is Maleachi 3:10 misschien een goed begin.