Index

Inleiding

Het is de bedoeling om in eerste instantie het boek "Missa Sine Nomine" op internet te plaatsen. Op de achterflap van dit boek is het volgende vermeld:

Ernst Wiechert werd in 1887 in Oost Pruisen geboren, het weidse land met zijn dromerig landschap, van wiens eenvoudige mensen hij zo graag vertelt.

Wiechert, overleed op 63 jarige leeftijd te Merikon am See (Zwitserland), zal in de Duitse zowel als in de wereldliteratuur geboekstaafd blijven als de Wachter over de innerlijke waarden, als de Wachter ook over de ongereptheid en de zuiverheid van de jeugd en van de eenvoudige mens, waarvoor hij zich in woord en geschrift en met gevaar voor eigen leven tegen de machthebbers verzette.

In zijn laatste levensjaar vertoefde hij nog in ons land, waar hij lezingen hield en het Kunstenaarscongres bijwoonde. Bij deze gelegenheid werd hij hartelijk gehuldigd.

De ondertitel van het boek is "Het geestelijk testament van een strijdend mens" Het boek is uitgegeven door de Zuid-Hollandsche Uitgevers Maatschappij te Den Haag. Jaartal onbekend maar omdat Wiechert in 1950 overleed en in ons land werd gehuldigd, zoals de achterflap van het boek aangeeft, ga ik ervan uit dat dit boek in de 50e jaren van de vorige eeuw is uitgegeven. De titel luidt vertaald: "Een naamloos Offer"

In het onderhavige boek komt een dominee voor genaamd Wittkopp. Deze dominee bedient zich van bijzondere, soms pikante uitspraken. Ik heb deze uitspraken verzameld en in het volgende document opgenomen: Uitspraken ds. Wittkopp

Nawoord Vertellingen. In dit nawoord heeft de schrijfster Ruth Böhner naar aanleiding van bovengenoemd boek alsmede het boek "Das Einfache Leben" problemen met, wat zij noemt "De eiland gedachte" van Wiecherts. Ik acht dit eigenlijk niet gerechtvaardigd. Wij mensen hebben denk ik allemaal soms behoefte om ons af te zonderen, om tot ons zelf te komen van alle hectiek, stress enz. die onze samenleving geeft.
Mensen zoeken meestal in hun vakantie naar deze afzondering om van de stress van werk enz. een aantal weken los te komen. In beide boeken probeert de hoofdpersoon weer tot een normale relatie te komen met de buitenwereld. Je kunt toch als mens n.a.v. oorlogen en zeker als de militair in "Das einfache Leben" en de overlevende van een concentratiekamp in Missa Sine Nomine, niet zomaar weer in het volle leven stappen.

Ik wens u veel leesplezier.

Hieronder de 15 hoofdstukken van het boek "Missa Sine Nomine"